Wednesday, May 11, 2016

Wisely

Check-up Time: 5:01am

Matiwasay ka bang naka boto?

Akerz keri chuvalu lang. Last na boto kerz inabot ako ng 6 hours, like oh my golly! Mahaba pa ang pinila ko sa pag-boto kaimbey! Pero now, 2 hours lang ako pumila tententenen!!! Nakaboto na akerz!